Bodemdaling

Welkom op de themapagina Bodemdaling. Hier schetsen we een overzicht van dit thema en links naar nuttige organisaties, ontwikkelingen of anderszins interessante informatie.

Bodemdaling is een probleem in Nederland en zeker in het gebied van Rijnland. Per jaar kan de bodem 1cm dalen, in combinatie met de stijgende zeespiegel is dat een zorgelijke ontwikkeling. Daar komt nog bij dat de dalende bodem in Nederland hoofdzakelijk veenbodem is. Die daalt niet zozeer in, maar oxideert feitelijk: een proces waarbij veel broeikasgassen vrijkomen. Dit gegeven maakt bodemdaling tot één van de meest politieke onderwerpen die in het waterschap spelen. Maar daarmee des te interessanter!

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) schreef eerder een nuttig overzichtsrapport over bodemdaling en de gevolgen ervan voor Nederland:

https://www.pbl.nl/publicaties/dalende-bodems-stijgende-kosten

Voor heel Nederland is er sinds een paar jaar een bodemdalingskaart beschikbaar waar je kunt zien hoeveel de bodem in jouw omgeving daalt:

https://bodemdalingskaart.nl/nl/

Bodemdaling binnen het Hoogheemraadschap van Rijnland

In het gebied van Rijnland is Gouda een bekend voorbeeld van een oud-Nederlandse stad die veel te kampen heeft met bodemdaling binnen een bebouwde omgeving. Een lastige uitdaging, want de schade aan huizen kan op termijn aanzienlijk zijn en moeilijk te verhelpen.

In samenwerking met de gemeente Gouda is waterschap Rijnland daarom een project begonnen om de gevolgen van bodemdaling zoveel mogelijk tegen te gaan. Bijvoorbeeld door het aanpassen van het waterpeil. Op de website van de gemeente Gouda is hier meer over te vinden:

https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/gouda-stevige-stad/