Over de Waterdemocraten

Waterdemocraten.nl streeft naar een beter functionerende democratie in het waterschap. Water is te belangrijk om over de laten aan professionele bestuurders en medewerkers, hoe goed deze ook zijn. Het is tijd om meer werk te maken van de democratische controle, en om nieuwe perspectieven in te brengen. De uitdagingen zijn groot. Hoe kunnen we bijvoorbeeld met een groeiende bevolking nog veilig blijven wonen binnen een gebied dat voor een deel onder het zeeniveau ligt? Welke investeringen zijn nodig en waar liggen de grenzen?

Waterdemocraten was een fractie in het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland van 2021 tot 2023 met Dorette Corbey en Pepijn Lewis. Ze gingen aan de slag met de website waterdemocraten.nl. Ze deden verslag van vergaderingen, en publiceerde hun initiatieven. In het najaar van 2022 zijn Dorette en Pepijn begonnen met een interviewserie over water, waterbeheer en de grote uitdagingen die voor ons liggen. Lees de afleveringen op deze website.

Inmiddels is het voorjaar 2023. Dorette treedt toe tot het Algemeen Bestuur van Rijnland op een ‘geborgde zetel’, als lid van de fractie Natuurterreinen. Pepijn blijft betrokken bij het waterschap.

De naam Waterdemocraten is destijds gekozen omdat deze precies uitdrukt waar het om gaat: meer en vooral betere democratie in het waterschap. Waterdemocraten.nl wil een platform zijn van en voor alle waterschapsbestuurders. Om elkaar te inspireren en om van elkaar te leren. . Daartoe gaan we deze website aanpassen. Meedoen? Mail naar info@waterdemocraten.nl.