Over de Waterdemocraten

De fractie Waterdemocraten streeft naar een beter functionerende democratie in het waterschap. Water is te belangrijk om over de laten aan professionele bestuurders en medewerkers, hoe goed deze ook zijn. Het is tijd om meer werk te maken van de democratische controle van het college, en om nieuwe perspectieven in te brengen. De uitdagingen zijn groot. Hoe kunnen we bijvoorbeeld met een groeiende bevolking nog veilig blijven wonen binnen een gebied dat voor een deel onder het zeeniveau ligt? Welke investeringen zijn nodig en waar liggen de grenzen? Voor meer informatie: zie ons watermanifest op de homepagina.

De fractie Waterdemocraten is een afsplitsing van de PvdA-fractie in het Hoogheemraadschap van Rijnland. Binnen de PvdA-fractie bleek te weinig ruimte om inhoud te geven aan tegenmacht die in het waterschap nodig is. Dorette Corbey, met veel Noord Hollandse voorkeursstemmen in maart 2019 gekozen in het waterschap, richtte daarom in september 2021 de fractie Waterdemocraten op. Pepijn Lewis, lid van de PvdA, sloot zich als commissielid aan. De PvdA staat het leden toe om op decentraal niveau actief te zijn in andere partijen.

De naam Waterdemocraten is gekozen omdat deze precies uitdrukt waar het om gaat: meer en vooral betere democratie in het waterschap. ‘Waterdemocraten’ klinkt daarbij ook als sociaal-democraten en dat is de politieke ideologie waarbinnen wij ons thuis voelen.