Interview met Pepijn

“Besluiten nemen moet meer zijn dan veredeld natte vinger werk”

Pepijn Lewis werd in oktober bij het Hoogheemraadschap Rijnland beëdigd als commissielid voor de Fractie Waterdemocraten. Het is zijn eerste functie binnen het openbaar bestuur. Pepijn studeerde geschiedenis en filosofie en studeerde af op een scriptie over bescherming tegen hoog water.

Wat vind je leuk aan het waterschap?

“Water heeft iets speciaals voor mij. Mijn dagelijkse werk is bij een bank en daar werk ik aan de veiligheid van de ICT infrastructuur. Water heeft een aantal overeenkomsten met ICT: iedereen onderkent het belang, zowel water als ICT zijn een basis voor onze samenleving. Maar er zijn weinig mensen die het doorgronden. Ik wil me wel verder verdiepen in water. Ik deed mee aan de fietstocht die Dorette organiseerde voor PvdA leden in Haarlem. We fietsen langs dijken, kunstwerken zoals gemalen en stuwen, waterzuiveringsinstallaties en ik realiseerde me hoe belangrijk dat allemaal is. Dan is het ook leuk om de kans te grijpen als je commissielid kan worden. Voor is mij het een prachtige kennismaking met het waterschap.”

Heb je nog wat aan je eindscriptie?

“Mijn afstudeerscriptie ging over overstromingsrisico’s, en in het bijzonder over het Deltaprogramma. Ik had een historisch en een filosofisch gezichtspunt. Hoe zijn de normen tot stand gekomen? En wanneer is veilig ook echt veilig.  Mijn conclusie was dat wetenschappelijk kennis relevant was voor de voorbereiding van de besluitvorming. Toen het erop aan kwam werd het toch een soort veredeld nattevingerwerk. En dat is vaak zo: de normen die vastgesteld worden, zijn uiteindelijk politiek. En dat is ook het belang van politiek: afwegingen maken tussen verschillende belangen.”

Wat valt je op bij Rijnland?

“Veel betrokken mensen, aardige mensen. Iedereen is gedreven door water, en iedereen neemt zijn of haar taken serieus. De besluitvorming is formeler en anders dan in het bedrijfsleven. Er is een eerste termijn, een tweede termijn en dan besluiten. Het systematisch toewerken naar een besluit kan ik zeker meenemen naar mijn werk. Ik vind het ook leuk om met mijn achtergrond in het bedrijfsleven (de bank) naar het waterschap te kijken.

Wat kan waterschap leren van het bedrijfsleven?

Het bedrijfsleven is meer gesloten en niet transparant.  Wij zouden in het bedrijfsleven een betere vergadercultuur kunnen hebben. Binnen grote bedrijven is er vaak veel overleg maar knopen doorhakken is lastig. Binnen het waterschap is de vergadercultuur strak, er is geen luchtige ideeën uitwisseling. In een officiële vergadering is dat ook moeilijk, maar het nadeel is wel ook dat er weinig zijwegen te bewandelen zijn. Dus: iets meer informeel, en meer van elkaar leren.

Wat wil je bereiken?

“‘Droge voeten, schoon water’ gaat niet alleen een technische afwegingen, het zijn ook  politieke keuzes. Misschien is het onze rol als waterdemocraten om dat te steeds in te brengen en te verhelderen. Daar wil ik in ieder geval aan bijdragen. Het moet meer zijn dan veredeld nattevingerwerk!”

Dorette Corbey