• In maart lagen een aantal belangrijke nota’s en rapportages ter goedkeuring voor aan de VV. Daarnaast werd een belangrijke stap gezet om de nieuwbouw van de Rioolzuiveringsinstallatie Haarlem Waarderpolder – de zuivering van de toekomst – mogelijk te maken. Hieronder een overzicht van onze inbreng.   Waterkwaliteit en Kaderrichtlijn Water   Rijnland moet een rapportage […]