Waterbeheer

Welkom op de themapagina Waterbeheer. Hier schetsen we een overzicht van dit thema en links naar nuttige organisaties, ontwikkelingen of anderszins interessante informatie.

Waterbeheer algemeen

Rijnland beheert een oud en complex watersysteem: een samenspel tussen mens en natuur.
Het belangrijkste doel van Rijnland is het handhaven en verzorgen van deze leefomgeving. Dat wordt de komende decennia een ingewikkelder vraagstuk door klimaatverandering. Deze is de laatste jaren bovendien steeds merkbaarder in ons eigen land. Een reeks van droge zomers en de recentere overstromingen in Limburg laten dit eens te meer zien.

Rijnland heeft in 2021 een rapport gepubliceerd, De Blauwe Lens, waarin veel van deze uitdagingen voor het Rijnlands watersysteem worden beschreven én waarin handelingsperspectieven staan om er ook in de toekomst voor te kunnen zorgen dat dit een fijn gebied blijft om te wonen, werken en verblijven.

De Blauwe Lens

Overige interessante links:

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer