Waterkwaliteit

Welkom op de themapagina Waterkwaliteit. Hier schetsen we een overzicht van dit thema en links naar nuttige organisaties, ontwikkelingen of anderszins interessante informatie.

Waterkwaliteit is een divers onderwerp dat sinds de jaren’70 van de vorige eeuw steeds meer aandacht heeft gekregen. Bekende voorbeelden van het werk aan waterkwaliteit zijn: het tegen gaan van blauwalg, het creëren en onderhouden van veilig zwemwater of het tegengaan van plastic in sloten en rivieren.

Kijk op deze site van Rijnland wat het waterschap Rijnland zo al doet om het oppervlaktewater schoon te houden: https://www.rijnland.net/wat-doet-rijnland/schoon-water/

KRW

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een ander interessant onderwerp waar de Waterdemocraten zich mee bezighouden. Het gaat hier om Europese milieuwetgeving dit in het jaar 2000 van kracht is geworden. Dorette Corbey heeft in haar tijd als Europarlementariër nog bijdragen aan de totstandkoming van de KRW!

Het RIVM heeft een overzichtspagina gemaakt: https://www.rivm.nl/kaderrichtlijn-water-krw

Ook Rijnland doet veel om de waterkwaliteit aan de KRW richtlijnen te laten voldoen, maar het is vaak nog niet voldoende.

Zie hier de Rijnland thema pagina en kijk ook eens op de kaarten die Rijnland ter beschikking heeft gesteld.