Waterveiligheid

Welkom op de themapagina Waterveiligheid. Hier schetsen we een overzicht van dit thema en links naar nuttige organisaties, ontwikkelingen of anderszins interessante informatie.

Waterveiligheid staat aan de basis van Nederland. Er wordt op veel fronten aan gewerkt, maar in de kern komt het werk neer op de schouders van Rijkswaterstaat én de 21 waterschappen. Onder andere in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken zij samen.

Het Deltaprogramma geeft een goed overzicht van de organisatie en het werk:

https://www.deltaprogramma.nl/themas/waterveiligheid

Nieuwe normen

Sinds 2017 gelden er nieuwere normen op het gebied van waterveiligheid om Nederland nog beter te beschermen tegen de dreiging van overstromingen. Deze benadering is risico gestuurd en kijkt naar de oorzaken én gevolgen van een overstroming.

Het STOWA (Stichting toegepast onderzoek waterbeheer) heeft een uitlegpagina gemaakt over deze nieuwe normen:

https://www.stowa.nl/deltafacts/waterveiligheid/beoordelen-waterkeringen/nieuwe-normering-van-waterveiligheid

Oude wijn in nieuwe zakken

De risicobenadering in het overstroming denken is overigens niets nieuws. Ons fractielid Pepijn Lewis heeft eerder een wetenschappelijk artikel geschreven over de historie achter waterveiligheid in Nederland, How High is High Enough? Dutch Flood Defences and the Politics of Security. Bekijk het hier.

Daaruit blijkt dat een risicobenadering al in de jaren ’50 in Nederland is geïntroduceerd, maar dat de implementatie ervan nog wel wat te wensen overliet.