• Woensdag 18 mei kwam de VV van het Hoogheemraadschap van Rijnland weer bijelkaar. Operationeel gaat er veel goed, maar de democratie kwam er deze week bekaaid van af, zag Dorette Corbey.

  • De geborgde zetel: voor de één een doorn in het democratisch oog, voor de ander de houvast die het Waterschap nodig heeft. Lees hier onze duidelijke samenvatting van nut en noodzaak en ons pleidooi om met een andere verdeling verder te gaan.