Categories: Nieuws

by Pepijn Lewis

Share

Categories: Nieuws

Door Pepijn Lewis

Deel dit bericht

Pepijn Lewis, commissielid, Fractie Waterdemocraten.

 

In de commissie Voldoende Water en Waterkwaliteit kwamen twee interessante peilvoorstellen voorbij voor een aantal polders in de gemeente Kaag en Braassem. Peilvoorstellen voor polders worden eens in de zoveel jaar vastgesteld. Over het algemeen kan je stellen dat een lager peil goed is voor de boeren, en een wat hoger peil beter is voor de natuur. Bovendien leidt een lagere waterstand tot een versnelling van de bodemdaling en daar gaat meer CO2 uitstoot mee gepaard.

De voorgestelde peilen voor deze polders lijken op het eerste gezicht niet erg veranderd, maar bij nadere bestudering blijkt dat Rijnland wil stoppen met de periodieke ‘indexering’ van het waterpeil die de bodemdaling bijhoudt. Dat betekent in de praktijk dat het peil niet langer elke 2 jaar met 1 cm wordt verlaagd.

Om echt iets tegen de bodemdaling te doen zou het peil echter zelfs met 30 cm moeten worden verhoogd. Dat gaat alleen niet zomaar: dan zou de huidige agrarische functie van het land verloren gaan. Op dit punt raakt deze discussie daarom een heel fundamenteel onderdeel van de waterpolitiek: moet het peil worden aangepast aan het landgebruik (zoals nu vaak het geval is) of zou functie van het land juist het waterpeil moeten volgen?

De voorgestelde oplossing voor deze polders is duidelijk een middenweg. Vraag is wel wat dit voor de toekomst van deze polders en de gebruikers gaat betekenen! De stukken worden nu ter inzage aangeboden en dat gaat vast een hoop vragen opleveren van betrokken partijen. In het najaar moet dan de definitieve versie van deze peilbesluiten weer langskomen in de commissies voor het politieke besluit.

 

 

 

Gerelateerde berichten