Categories: Column, Nieuws

by Pepijn Lewis

Share

Categories: Column, Nieuws

Door Pepijn Lewis

Deel dit bericht

Leiden, 29 juni 2022

 

Vandaag stond de laatste Verenigde Vergadering (VV) op het programma voor het zomerreces. Er kwamen een paar interessante onderwerpen aan bod, maar eerst werden de deelnemers van de cursus “Actief voor het waterschap” in het zonnetje gezet op hun afsluitende dag. Vervolgens ging het inhoudelijke gedeelte van de VV van start. Enkele hamerstukken rond peilbesluiten en begrotingen passeerden de revue.

Een lang intermezzo werd besteed aan een presentatie en interactief uur tussen D&H, VV en de organisatie over de kaders waarin Rijnland zich probeert te profileren om water leidend te laten zijn in de ruimtelijke inrichting. Interessante materie, maar de vraag is wel in hoeverre deze discussievorm geschikt is voor een VV met bijna 30 leden om echt tot een concreet resultaat te komen. We zien de samenvatting vanuit bestuursondersteuning in ieder geval met interesse tegemoet!

Het meest interessante moment van de vergadering was de discussie over de memo Route naar Klimaatneutraliteit van de Unie van Waterschappen (UvW). De Unie heeft dit stuk geschreven om de ambities voor de 21 Nederlandse waterschappen te bundelen, en aan te geven waar volgens haar de doelen en verantwoordelijkheden van de waterschappen liggen. Onder andere op het behalen van energieneutraliteit (doel 2025, dat gaat Rijnland overigens niet halen) en klimaatneutraliteit (doel 2035).

De Fractie Waterdemocraten diende samen met de fractie Natuurterreinen een motie in. De strekking: we ondersteunen ondubbelzinnig de ambities van UvW, maar willen ook een verdere uitwerking van de plannen. Want waarom neemt de Unie niet strakker de leiding in de zoektocht naar emissiearme afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s)? En kan de Unie niet ook pleiten voor gemeenschappelijke aanpak waarbij het Rijk, de Unie en de waterschappen afspraken maken hoe klimaatneutraliteit te bereiken? Kort samengevat: we steunen het stuk van de UvW, maar het mag volgens allemaal wat praktischer. Onze motie kreeg echter onvoldoende steun vanuit de coalitie.

Hiertegenover vonden wij de coalitie. Een door VVD en Water Natuurlijk voorbereide motie werd ingediend om de strekking en consequenties van het stuk van de UvW voor Rijnland juist af te zwakken. Er bleek echter verwarring te zijn ontstaan tussen de indieners over het exacte doel van de motie, en vrij snel werd vervolgens duidelijk dat de definitieve details niet op goedkeuring van Water Natuurlijk konden rekenen, of van coalitiepartij PvdA. Het resultaat was een spannende stemming en de VVD-motie werd met 14 tegen 13 stemmen verworpen.

Dat was voor ons een wat ambivalent succes, maar de aandacht is wel op zowel de Unie als op de klimaatdoelen gevestigd, en daar werden we door meerdere leden van de VV in gesteund. Benieuwd hoe deze stemming volgend jaar kan uitvallen, als de nieuwe wet over geborgde zetels door de Eerste Kamer komt en we wellicht kunnen rekenen op een minder groot conservatief blok als het over deze onderwerpen gaat!

 

Een fijne zomer,

Groet Dorette en Pepijn

De WaterDemocraten

Gerelateerde berichten